Skip to main content Skip to footer

Onderneming en bedrijf

Ondernemersrecht

 

Heeft u een bedrijf of wilt u er een starten? Dan krijgt u te maken met juridische zaken, zoals het maken van een keuze voor een rechtsvorm, het opstellen van contracten, concurrentie en mededinging, fusies en overnames. Met het oog op de toekomst is het belangrijk om een aantal onderwerpen officieel vast te leggen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw bedrijf al er iets veranderd op het gebied van uw gezondheid? Wij bespreken de mogelijkheden en maken, samen met u, uw bedrijf toekomstbestendig. 

Oprichten bv's

Als u een bv op wilt richten, moet u eerst langs de notaris. Wij maken een akte van oprichting op waarin we de statuten van de bv beschrijven. De notaris regelt de inschrijving van de B.V. en haar functionarissen bij de Kamer van Koophandel.

Aandeelhoudersovereenkomsten

In een aandeelhoudersovereenkomst staan afspraken tussen de aandeelhouders die niet in de statuten van de bv opgenomen hoeven te worden. Dit kunnen afspraken zijn met betrekking tot verkoop van aandelen en de daarbij behorende prijsbepaling, maar ook afspraken over winstverdeling, het uitoefenen van het stemrecht of een geschillenregeling. Er is een grote mate van vrijheid om dit naar eigen wens in te vullen: geen enkele aandeelhoudersovereenkomst is hetzelfde.

VOF en Maatschappen

Kiest u voor een VOF of voor een maatschap? Deze rechtsvormen verschillen niet veel van elkaar. De belangrijkste vraag is of u samen een beroep gaat uitoefenen (in een maatschap) of samen een bepaald bedrijf gaat starten (in een VOF). De notaris helpen bij het vastleggen van de afspraken tussen de vennoten of maten. Er is een grote mate van vrijheid om dit naar eigen wens in te vullen.

Aandelenoverdrachten, fusies en splitsingen

Overnames, fusies en splitsingen kunnen op verschillende wijzen worden vormgegeven, maar er is een overeenkomst: ze vereisen een notariële akte. ERA Notarissen adviseert u graag op juridisch gebied.

Stichtingen en verenigingen

Er komt veel kijken bij het oprichten van een stichting of vereniging. Welke vorm past het beste bij uw doelstellingen? ERA Notarissen kan u op dit gebied goed begeleiden.