Skip to main content Skip to footer

VOF en Maatschappen

VOF of een Maatschap

 

Als u een onderneming wilt beginnen, kunt u kiezen uit verschillende rechtsvormen. De maatschap en de Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn twee rechtsvormen waarmee u een bedrijf kan uitoefenen en winst kan maken. Een maatschap en een VOF hebben veel overeenkomsten en zijn juridisch gezien op de belangrijkste punten gelijk.

Wat is het verschil tussen een Maatschap en een VOF?

Het belangrijkste verschil is dat een maatschap een samenwerkingsovereenkomst is waarin een beroep wordt uitgeoefend. Een VOF is een samenwerkingsovereenkomst waarin een bepaald bedrijf wordt uitgeoefend. In een maatschap zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden. In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De wet stelt weinig eisen aan een maatschap en een VOF. Er geldt dus ook geen vaste structuur en er zijn ook geen statuten.

Moet ik voor de oprichting naar een notaris?

Voor het oprichten van een maatschap en een VOF is geen notaris nodig. U moet het wel inschrijven in het handelsregister bij de KvK en een melding doen in het UBO-register. Het is aan te raden om een overeenkomst bij de notaris op te stellen, om duidelijkheid te scheppen en geschillen in de toekomst te voorkomen. In een overeenkomt kunt u vastleggen wie wat doet, wie de beslissingen neemt en hoe de winst wordt verdeeld.