Skip to main content Skip to footer

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen

 

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen mensen met een gemeenschappelijk doel, zoals sporten of muziek maken. Een stichting wordt vaak opgericht door mensen of organisaties die zich richten op het verwezenlijken van een ideëel doel, zoals natuurbehoud of het promoten van kunst en cultuur. ERA Notarissen helpt u graag bij de oprichting van beide rechtsvormen.  

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Een stichting is een rechtspersoon, waardoor een stichting bezittingen en schulden kan hebben, contracten kan afsluiten en subsidies, donaties en legaten kan ontvangen. Een stichting heeft geen leden en mag winst maken, zolang dit naar het doel van de stichting gaat. Een vereniging is ook een rechtspersoon. Een vereniging heeft wel leden, die zijn vertegenwoordigd in een verenigingsbestuur. Diezelfde leden stellen de contributie (het inkomen van de vereniging) en het beleid vast.

Waarom een vereniging bij de notaris oprichten?

Om een stichting op te richten is een notariële akte verplicht, waarbij wij u graag van dienst zijn. Ook na de oprichting kunt u met vragen bij ons terecht, bijvoorbeeld over de wijziging van statuten, over de interpretatie van de statuten of bij geschillen binnen het bestuur. Een vereniging kunt u wel oprichten zonder onze hulp. Er is dan sprake van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat de vereniging minder mag en dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vereniging. Wilt u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, dan moet u de statuten officieel vastleggen in een notariële akte.