Skip to main content Skip to footer

Aandeelhouders overeenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten

 

Heeft u een vennootschap met meerdere aandeelhouders? Dan is het raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. Hierin worden aanvullende afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de vennootschap. Bijvoorbeeld overde samenwerking tussen de betrokken partijen en de rechten en plichten van de betrokken partijen. Een goede aandeelhoudersovereenkomst biedt duidelijkheid.

Wat staat er precies in een aandeelhoudersovereenkomst?

In een aandeelhoudersovereenkomst staan afspraken tussen de aandeelhouders die niet in de statuten van de bv opgenomen hoeven te worden. Dit kunnen afspraken zijn met betrekking tot verkoop van aandelen en de daarbij behorende prijsbepaling, maar ook afspraken over winstverdeling, het uitoefenen van het stemrecht of een geschillenregeling. Er is een grote mate van vrijheid om dit naar eigen wens in te vullen: geen enkele aandeelhoudersovereenkomst is hetzelfde. U kunt ook regelingen opnemen voor als de samenwerking spaak loopt. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Wat is het verschil tussen statuten en een aandeelhoudersovereenkomst?

Voor een bv en nv zijn statuten wettelijk verplicht. Wij stellen ze op in overeenstemming met wettelijke voorschriften. Daarna worden de statuten gepubliceerd in het handelsregister van de KvK, waardoor ze openbaar zijn. Een aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar te raadplegen, waardoor de afspraken in de vertrouwelijkheid kunnen worden gemaakt. Een schending hiervan kan worden bestraft, bijvoorbeeld door een contractuele boete. Daarnaast kunt u een aandeelhoudersovereenkomst eenvoudig aanvullen of wijzigen.