Skip to main content Skip to footer

Uit elkaar

Uit elkaar

 

U gaat scheiden of u verbreekt de relatie met de partner waarmee u samenwoont. In deze roerige tijd moet u allerlei zaken regelen, zoals het verdelen van gemeenschappelijk vermogen. Een echtscheiding kan op twee manieren: door de scheiding voor de rechter uit te vechten of door het in onderling overleg te regelen bij de notaris. Ook als u een koophuis en een samenlevingscontract heeft, is een bezoek aan een notaris onvermijdelijk. Wij denken met u mee en nemen het grootste deel voor u uit handen.

In samenspraak afhandelen

Bij de echtscheiding zijn wij een onpartijdige deskundige en voorkomt u dat de rechter u iets oplegt. U bepaalt zelf wat u met uw ex-partner afspreekt. Eventuele opgemaakte huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden zijn hierbij een belangrijke leidraad. We bekijken samen wat er moet gebeuren met uw woning. Dit leggen wij vast in een akte van verdeling. Heeft u een eigen bedrijf? Dan bespreken we ook wat de gevolgen daarvan zijn. Vervolgens leggen we de gemaakte afspraken vast in een scheidingsconvenant. Daarnaast stellen we in geval van minderjarige kinderen een omgangsregeling en een ouderschapsplan op. Het concept versturen we vervolgens naar beide partijen, waarna u aanpassingen kunt maken. Zowel u als uw ex-partner ondertekenen het definitieve scheidingsconvenant.

Wat is een scheidingsconvenant?

Het scheidingsconvenant is een notariële akte. Dit betekent dat u en uw ex-partner zich moeten houden aan de gemaakte afspraken. Een scheidingsconvenant is niet verplicht, maar wij raden dit wel aan. Door een scheidingsconvenant samen te stellen wordt de echtscheiding sneller uitgesproken. Wanneer we het scheidingsconvenant, de omgangsregeling en de akte van verdeling hebben opgesteld, wordt een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De rechter spreekt tot slot de echtscheiding uit. Komt de ander zijn of haar verplichtingen niet na? Dan hoeft u geen rechter in te schakelen om de naleving af te dwingen, maar kunt u een deurwaarder inschakelen.