Skip to main content Skip to footer

Trouwen en Partnerschap

Ze zei ja!

 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar, zoals onderhoudsplicht en erfrecht. Daarnaast hebben u en uw partner automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u samen krijgt. Als u trouwt, dan doet u dit in beperkte gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden, die tijdens het huwelijk ontstaan, zijn van u samen. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap.

Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Er zijn niet veel verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Partners mogen elkaars achternaam dragen, krijgen automatisch ouderlijk gezag over de kinderen en zowel bij een huwelijk als een geregistreerd partnerschap moet u eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een akte. Het verschil: het huwelijk is officieel voltrokken als je elkaar het jawoord geeft. Bij het geregistreerd partnerschap is het geven van het jawoord niet nodig. Het beëindigen van een huwelijk kan alleen via de rechter, terwijl dit bij een geregistreerd partnerschap kan met een advocaat of een notaris door afspraken vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. Indien er gezamenlijke minderjarige kinderen zijn is een gang naar de rechter altijd noodzakelijk.

Huwelijks- / partnerschapsvoorwaarden

Willen u en uw partner zelf bepalen wat u deelt? Of wilt u juist trouwen dan wel een geregistreerd partnerschap aangaan in algehele gemeenschap van goederen? Dat kunt u bij ons vastleggen met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u ondernemer bent, is het ook van belang dat u nadenkt over voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.