Skip to main content Skip to footer

Samenwonen

Samen verder in één huis

 

U maakt een vervolgstap in uw relatie door te gaan samenwonen. Een samenlevingscontract is niet verplicht, maar aangezien de wet voor samenwonende partners niets regelt, is het verstandig om het een en ander op papier te zetten. Het voordeel van een samenlevingscontract dat juridisch is vastgelegd, is dat deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst voor fiscaal partnerschap en aan de eisen die pensioenfondsen stellen voor partnerpensioen. Wij bereiden een samenlevingscontract samen met u voor.

Wat staat er in een samenlevingscontract?

U kunt verschillende afspraken maken over zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld over de manier waarop u de kosten verdeelt. Denk hierbij verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten, bankrekening(en), de kosten voor het verzorgen van kinderen, maar ook afspraken over het opvoeden van kinderen en de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat. Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen, u kunt wel opnemen dat er gemeenschappelijke goederen zijn. Wilt u niet dat uw bijzondere verzameling gemeenschappelijk bezit wordt, dan kunt u dat ook vastleggen.

Moet ik een verblijvingsbeding in het contract opnemen?

Door een verblijvingsbeding op te nemen in het samenlevingscontract kunt u in het gemeenschappelijke huis blijven wonen als uw partner overlijdt. Doet u dit niet en heeft u geen testament gemaakt, dan kunnen de erfgenamen van de overledene het aandeel van de overledene in de inboedel ophalen en kan het zijn dat het huis verkocht moet worden. In het geval van een verblijvingsbeding in het samenlevingscontract krijgt de langstlevende partner de gemeenschappelijke goederen (zoals bijvoorbeeld het huis en de inboedel). Een samenlevingscontract met verblijvingsbeding is niet hetzelfde als een testament. Met een testament kunnen samenwonende partners elkaar als erfgenamen benoemen.