Skip to main content Skip to footer

Splitsingen

Splitsingen

 

U wilt uw woning bouwkundig splitsen. Om dit te kunnen doen moet u eerst wat voorwerk verrichten. Zo heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en soms een woonvormings- dan wel splitsingsvergunning, waarvoor de eisen per gemeente verschillen. Heeft u een hypotheek op de woning? Dan moet ook de bank op de hoogte gesteld worden van de plannen en daar toestemming voor verlenen. Heeft u dit gecheckt bij de gemeente en de bank en is een splitsing mogelijk? Dan is het tijd voor de gang naar ERA Notarissen voor een notariële splitsingsakte. Wij bespreken wat uw wensen zijn, voorzien u van juridisch advies en vertalen dit naar een officieel document.

Ik wil mijn tweede woning verkopen. Kan dat?

Na een bouwkundige splitsing kunt u de tweede woning niet los verkopen. U kunt alleen beide huizen samen verkopen. Om de tweede woning los te kunnen verkopen, moeten de woningen ook kadastraal worden gesplitst. In dat geval wordt de splitsing geregistreerd in het kadaster en ontstaan er twee aparte woningen met vastgestelde grenzen. Is de splitsingsvergunning aangevraagd en goedgekeurd? Dan maken wij een notariële splitsingsakte voor u op, waarin het appartementsrecht wordt geregeld. Dat betekent dat een gebouw meerdere eigenaren kan hebben. Ook moet u zorgen voor gedetailleerde bouwtekeningen voor het kadaster.

Mag ik mijn tweede woning verhuren?

U mag uw tweede woning verhuren. Hiervoor moet u bij de gemeente een woningvormingsvergunning aanvragen en een geluidsisolatieplan. Voordat u uw woning gaat splitsen is het dus van belang om goed na te denken over het doel van de splitsing. In een vrijblijvend gesprek adviseren wij u graag over de mogelijkheden.