Skip to main content Skip to footer

Overdracht schepen

Overdracht schepen

 

Friesland is een gewilde plek om te varen: deze prachtige omgeving bestaat voor 40 procent uit water. Omdat wij in deze provincie zijn gevestigd, krijgen we veel te maken met overdracht van schepen. Met name schepen die bedoeld zijn voor de pleziervaart, maar ook voor schepen in de ondernemingssfeer en zeeschepen kunt u bij ons terecht. Bij de verkoop of aankoop van een schip zorgen wij voor een duidelijke koopovereenkomst en een soepele overdacht.

Wel of geen registergoed?

Er zijn schepen die staan ingeschreven bij het scheepsregister (te boek gestelde schepen) en schepen die daarin niet zijn opgenomen. Als u een te boek gesteld schip wilt kopen, kan dat alleen met de tussenkomst van de notaris. Het gaat dan om een registergoed en de wet schrijft voor dat de overdracht van registergoederen alleen via een notariële akte mag verlopen. Is het schip geen registergoed, dan is een overdracht via de notaris aan te raden om verrassingen te voorkomen. Zo controleren wij bijvoorbeeld of de verkoper bevoegd is om het schip te verkopen en of er geen beperkende rechten gelden.

Moet ik mijn schip registeren?

Een teboekstelling van een binnenschip is verplicht wanneer de waterverplaatsing van het vaartuig meer dan 10 m3 bedraagt. Een zeeschip kan te boek gesteld worden, wanneer het in Nederland in aanbouw is of de eigenaar een band met Nederland heeft. Maar ook kleinere schepen kunnen te boek worden gesteld. Dit geeft de eigenaar rechtszekerheid. Het schip wordt in het openbare scheepsregister vermeld met naam, afmetingen en andere kenmerken. Ook wordt vermeld wie de eigenaar is en of er hypotheken op rusten. Het schip krijgt een uniek nummer, dat fysiek op het schip wordt aangebracht. Bij een teboekstelling bent u onder meer beschermd tegen faillissement van de werf als het schip nog in aanbouw is en op de werf ligt.